THANH TOÁN

  1. chuyển khoản
  2. thanh toán tại văn phòng công ty
  3. thanh toán theo địa chỉ khách hàng (miễn phí trong phạm vị 5km)